Alkohol na zdraví? V Británii už ne!

Velká Británie vydala nové doporučení ohledně konzumace alkoholu. Vychází z nejnovějších poznatků a je mnohem striktnější, hlavně pro muže. Nové doporučení je platné od roku 2016 a nahrazuje starší doporučení z roku 1995.

Na nových doporučeních pracovali odborníci již od roku 2013 a opírají se o nejnovější studie a výzkumy zabývající se vlivem konzumace alkoholu na rakovinu a srdeční onemocnění. V roce 1995 totiž nebyly tyto spojitosti ještě dobře prozkoumány.

Doporučení jsou nastavena tak, aby udržela nízké riziko úmrtnosti na rakovinu nebo jiná onemocnění. Aby zůstala zdravotní rizika nízká, neměli by dle něj ženy ani muži vypít za týden více než 14 jednotek alkoholu (1 jednotka = 8 g alkoholu), což odpovídá asi 6 pivům (0,5 l) a nebo 7 sklenicím vína (1,75 dcl). Navíc by tyto jednotky měly být rozděleny do 3 a více dnů. Pro představu to je asi 1 a půl láhve vína rozdělená do celého týdne. Doporučuje také mít i zcela “čisté” dny bez alkoholu.

Nová doporučení již tedy neplatí jako “bezpečná” dávka alkoholu, ale jako množství alkoholu s minimálním rizikem vzniku nemocí.

Stručně a jasně: Bezpečná dávka alkoholu neexistuje a čím méně alkoholu, tím lépe.

Alkohol na zdraví?

Pokud se domníváte, že malé množství alkoholu je zdraví prospěšné, tak nové studie toto dlouho zastávané tvrzení vyvracejí. Dle výzkumů bylo zjištěno, že kardio-protektivní účinek (tedy ochranný účinek na srdce) alkoholu není zas tak významný, jak se doposud tradovalo. Byl prokázán pouze u určité skupiny populace, a to primárně u žen nad 55 let. A i u nich by se mělo jednat o velmi malé množství alkoholu, cca kolem 5 jednotek za týden (necelé 0,4 l vína).

Bylo prokázáno, že alkohol zvyšuje riziko onemocnění rakovinou, hlavně rakoviny prsu, kdy se zvyšujícím se množství alkoholu riziko dále narůstá.

Dle doporučení: Neexistuje žádný důvod k doporučování konzumace alkoholu ze zdravotních důvodů – ani aby se s pitím alkoholu ze zdravotních důvodů začínalo.

Pro udržení zdraví, existují vhodnější opatření než konzumace alkoholu.

Alkohol a těhotenství

Nejbezpečnější je se v těhotenství konzumaci alkoholu zcela vyvarovat.

Jak to bude u nás?

Nová doporučení jsou tedy oproti dřívějším zvyklostem dost přísná. Navíc jsou překvapivě pro obě pohlaví stejná. Které další země je budou následovat a bude mezi nimi i ČR? Co myslíte?

Nejen v poradně vidíme, že pro velkou část lidí je problém alkohol ze svého života vyloučit. Často není takový problém upravit jídelníček, ale omezit alkohol se zdá jako velká překážka při cestě nejen za redukcí tuku.

Přitom alkohol zpomaluje regeneraci aktivní tkáně, brzdí samotnou redukci tuku a naopak přispívá velkou měrou k narůstání viscerálního tuku.

Avšak plno lidí reaguje – co bychom z toho života měli? My věříme, že zdraví je to nejlepší čemu se můžeme těšit!

 

Zdroje:

  • https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/489797/CMO_Alcohol_Report.pdf
  • http://www.bbc.com/news/uk-35252650
  • http://www.theguardian.com/news/datablog/2016/jan/08/how-do-the-uks-new-alcohol-guidelines-compare-with-the-rest-of-the-worlds
  • https://www.gov.uk/government/news/new-alcohol-guidelines-show-increased-risk-of-cancer
  • http://www.cuketka.cz/2198/

Doplnila Bc. Sandra Schmidová.