Alkohol

Jaké účinky má alkohol na organismus, jak jde dohromady alkohol a hubnutí a v neposlední řadě osvěta, co je to umírněné množství.

Článek vám nechce říkat, zda je pití alkoholu vhodné či není. Chce jen konstatovat fakta, která možná mnoho lidí neví. A na jejich základě věřím, že odhadnete, co je pro vás a vaše zdraví nejlepší.

Charakteristika:

Alkohol je v pravém slova smyslu organická chemická sloučenina, ale ve společnosti se tento název ujal hlavně pro označení nápojů s obsahem etanolu (neboli etylalkoholu, líhu). Právě etanol je ta látka, která způsobuje očekávané uvolnění a euforické stavy.
Náš právní řád za alkoholické nápoje považuje lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu.

Historie alkoholu

Slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, což znamená jemná substance. Je to nejstarší a nejrozšířenější droga původně používaná ve formě prášku, který si ženy dávaly pod oční víčka.

Jak alkohol působí na lidský organismus

Nálada

Alkohol není stimulant, jak by se mohlo zdát, jeho celkový efekt na organismus je tlumivý. V mozku působí na dopaminový, serotoninový a endorfinový systém. Dopamin, serotonin i endorfin jsou chemické látky, které se přirozeně uvolňují do mozku za příjemných situací, jako je příjem potravy, sex nebo fyzická aktivita a způsobují dobrou náladu a pocity štěstí. Alkohol v malých dávkách stimuluje vylučování těchto látek, avšak u chronických alkoholiků se jejich produkce naopak sníží a způsobuje tak změny nálady, celkovou depresi, případně poruchy spánku, podrážděnost až agresivitu (!!!). Dlouhodobé působení alkoholu na mozek může být příčinou vzniku migrény a vyvolat psychické poruchy jako např. schizofrenii, maniodepresivní psychózu, chorobnou úzkost, právě díky snížení hladin těchto „hormonů štěstí“.

Paměť

Hippocampus je část mozku, nachází se v předním laloku a má zásadní význam pro krátkodobou paměť a schopnost úsudku. Naváže-li se alkohol na receptory v hippocampu, negativně tím ovlivní paměť. Jedinec si ztěžka vzpomíná na to, co se stalo v poslední době, dokonce může dojít i k úplným výpadkům paměti, tzv. okna. Také se sníží schopnost sledovat a korigovat své chování.

Chuť k jídlu

Hypotalamus je zase jiná část mozku, kde se pro změnu nachází centrum hladu. Alkohol nepřímo stimuluje toto centrum, a tím zvyšuje chuť k jídlu.
Alkohol sám o sobě je velkým zdrojem energie, tzv. prázdné kalorie:
1 g alkoholu = 29 kJ ( X 1 g sacharidů = 17 kJ, 1 g bílkovin = 17 kJ, 1 g tuku = 36 kJ )

Proto například v období, kdy se rozhodnete hubnout, alkohol ze svého jídelníčku eliminujte. Zbytečně vám poskytuje velké množství energie, které vaše tělo potřebuje z kvalitní stravy.
Také je známo, že lidé, kteří alkohol pijí pravidelně, mají výrazně horší stravovací návyky než abstinenti.

Motorika

Mozeček, další část mozku, hrající významnou roli v motorice a koordinaci pohybů, proto se po požití většího množství alkoholu „motáme“.

Metabolismus alkoholu

Alkohol je absorbován všemi částmi trávicího traktu, dále plícemi, močovým měchýřem, pobřišnicí, pohrudnicí a podkožním vazivem.

Koncentrace alkoholu v krvi rychle stoupá, maxima dosahuje asi za 1 hodinu. Vstřebávání se zpomaluje při požití jídla, a to až o 6 hodin, závisí však na druhu potraviny, protože sladký pokrm či nápoj naopak resorpci urychlí a člověk se tak dříve opije z menšího množství alkoholu.

Alkohol se odbourává v játrech z 90 % systémem alkoholdehydrogenáz. Tento systém se vyvíjí od narození až asi do 20 let věku, proto by děti a adolescenti neměli vůbec přijít do styku s alkoholem. Alkoholdehydrogenázový systém je také odlišný u různých ras, například indiáni Severní Ameriky a Japonci mají toleranci k alkoholu nižší. Zbylých 10 % etanolu se odbourává prostřednictvím MEOS (= mikrosomální etanol oxidační systém), který lze postupem času natrénovat.

Zdravá játra odbourají:

 • 0,1 g etanolu/kg/h – tzn. 60 kg člověk odbourá 6 g alkoholu/ h = 0,17 promile

Dále se alkohol likviduje vydechováním a částečně se vylučuje močí.

Doporučená „umírněná“ dávka

Ano, i pro alkohol jsou určené dávky, které bychom neměli za den překročit. Neboli s tímhle množství se tělo dokáže „poprat“ bez vážných následků…ačkoliv alkohol ničí mozkové buňky s každým gramem alkoholu.
Alkoholické nápoje je nutno konzumovat umírněně, aby denní příjem alkoholu nepřekročil u mužů 30 g (přibližně 300 ml vína nebo 0,8 l piva nebo 70 ml lihoviny), u žen 20 g (přibližně 200 ml vína nebo 0,5 l piva nebo 50 ml lihoviny). Tyto hranice se však doporučuje ještě snížit.

V následujícím článku se dozvíte, co se děje v těle člověka, který se stane na alkoholu závislým.

Zpracovala: Mgr. Petra Amchová (absolventka magisterského oboru Výživa člověka) – na základě informací z komunitní výživy (děkujeme za přednášku Bc. Kláry Papežové), psychologie, patologické fyziologie a toxikologie.

Komentáře

2 komentářů
  • 26. 7. 2011 v 21:45

  Už dlouho jsem nečetl něco tak zajímavého, rád navštěvuji tento web.

 1. doc. MUDr Petr Petr

  • 6. 1. 2011 v 12:38

  Alkohol v prášku neexistuje.
  Al-kahláu je arabsky žena s černě nalíčenýma očima
  v tomto kontrextu je to kahl uhlí, viz němčina, angličtina atp., coal, Kohle
  Al-kuhúl s emfatickým h je alkohol
  MEOS = mikrosomální enzymatický oxidační systém, je nejen na “ alkohol“, ale obecně cytochromový oxidační systém na všechna “ xenobiotika“ látky tělu cizí
  Acceptable daily dosis ( ADD) pro ethanol, dle WHO je maximálně 24 gramů/d
  jinak pěkné