Alkoholismus

Štítky:

Povídání o alkoholu pokračuje. Mimo důsledky alkoholismu se v tomto článku dozvíte, co se děje s naším organismem se stoupající koncetrací alkoholu v krvi.

Alkoholismus patří k nejrozšířenější formě toxikománie a mluvíme o ní v okamžiku, kdy se požívání alkoholu stane nebezpečný osobě či společenství nebo oběma. Alkohol se svým účinkem blíží látkám s hypnotickým účinkem. Stupeň alkoholové intoxikace se řídí množstvím alkoholu v krvi, udávaném v promile.
Alkohol má vlastnost návykové drogy, a proto se z nevinného užívání stává škodlivé užívání – abusus a vzniká závislost jak psychická, tak i somatická…

Opilost

První stádium – lehká opilost – 1 – 1,5 promile

Konzument bývá spokojen, má sdílné rozpoložení mysli. To se projevuje i navenek veselým výrazem obličeje, živou mimikou, výřečností a smíchem. Člověk je rozpustilý a rád uzavírá přátelství. Má zvýšený pocit sebevědomí, dojem, že překoná všechny obtíže. Zvyšuje se sexuální stimulace.

Druhé stádium – střední stupeň opilosti – 1,5 – 3 promile

Pijan se často chová netaktně, opouští ho sebekritičnost, křičí, zpívá, nedbá na své okolí. Mnohý má problémy se vyjádřit, chová se impulzivně, nepromyšleně. Někdy je naopak přecitlivělý. Postrádá schopnost naslouchat druhým. Rudne v obličeji, stoupá mu krevní tlak, tep převyšuje 100 tepů za minutu. Poruchy v hybnosti, má závratě, při chůzi vrávorá. Někdy vidí dvojmo a má výrazně snížený práh bolesti.

Třetí stádium – těžká opilost, otrava alkoholem – od 3 promile

Příznaky jsou únava, ospalost, zvracení. Výrazně klesá krevní tlak, z obličeje se vytrácí červeň, tváře blednou. Výjimkou není bezvědomí, mimovolné močení. Svalstvo je uvolněno, tep měkký, dýchání pomalé, zornice normální nebo rozšířené, nereagující na světlo. Mnohý opilec bývá zmatený a blouzní. V těžkých případech může zemřít ochrnutím dechového centra.

Následky alkoholismu

Somatické:

Nejčastěji je to jaterní cirhóza, záněty a zvětšení jater, také akutní a chronické pankreatitidy. V nervovém systému se objevují polyneuritidy (záněty nervů), atrofie mozku. U mužů se objevuje snížení až ztráta potence, která vede ke vzniku žárlivcových bludů. U těhotných dochází k poškození plodu, protože alkohol prochází placentární bariérou.

  • až kolem 50% všech cirhóz jater je způsobeno nadměrnou konzumací alkoholu
    Cirhóza se vyvine u 15 % alkoholiků po deseti letech vysoké konzumace alkoholu. Vysoký příjem alkoholu vede ke zvýšené tvorbě tuků v játrech a tukové dystrofii jater. Játra také trpí nedostatkem proteinů a vitaminů. Navíc ve stravě chronických pijáků, kteří hradí velkou část svých energetických potřeb hradí pouze příjmem alkoholu, bývá u nich nedostatek potravin bohatých na bílkoviny a vitaminy. Postupně se vyvíjí cirhóza se sníženou metabolickou kapacitou jaterního parenchymu. Pak může nárazová dávka alkoholu vyvolat akutní alkoholickou hepatitidu, která může zapříčinit jaterní selhání a smrt.
  • akutní pankreatitida (stav velmi ohrožující život)
  • chronická pankreatitida (u mužů vzniká při denní konzumací 80 g alkoholu a více, u žen stačí méně)

Psychické:

Poruchy vnímání, paměti, zvyšuje se únavnost a emocionální labilita, dochází ke snížení a pak i ztrátě zájmů a znalostí, ubývá pohotovosti a duševní svěžesti. Chybí takt a schopnost chápat problémy druhých, dochází k celkovému zhrubnutí jednání s agresivními prvky.

V posledním stadiu se střetáváme s delirantními stavy – delirium tremens, Korsakovovou psychózou, alkoholickou demencí a halucinózou.

Pár slov na konec:

Nebezpečí alkoholu je všeobecně podceňováno, a to pravděpodobně z toho důvodu, že nepůsobí okamžité poruchy chování a devastaci osobnosti, jak je to tomu u jiných drog. Alkohol patří do skupiny látek s krátkodobým účinkem, zasahuje do metabolismu buněk centrální nervové soustavy. Trvalejší zdravotní následky se však projeví většinou až v pozdějším věku, a to zejména v oblasti intelektu a poruch chování. Je to droga naší civilizací přijatá, oblíbená a tolerovaná.

I když jsem v popise na začátku slíbila, že nebudu moralizovat, neodpustím si jednu poznámku. Když už pijete, nesedejte prosím za volant!!! Jestliže nezabijete sebe, zabijete možná někoho jiného, někoho, kdo si svého života cenil.

Štítky: