Analýza složení těla – zajímejte se na čem se měříte

Není analýza složení těla jako analýza složení těla. Zajímejte se, na jakém přístroji se měříte a neplaťte za neprofesionální diagnostiku, která nepatří do rukou odborníků. Výsledky se mohou velmi lišit a je pak těžké porovnávat změny, které asi každého zajímají nejvíce.

Osobní digitální váha.

Osobní váha.

V dnešní době se rozrůstá stále víc a víc počet poradců na výživu a i s ním analýza složení těla, se kterou se určitě většina čtenářů již někdy setkala. Avšak s tímto trendem stoupá i riziko, že se můžeme dostat do rukou lidí, kteří se rozhodli na základě 3 – 6 víkendového kurzu otevřít si výživovou poradnu a už poskytují analýzu složení těla, aby mohli sestavit jídelníček na míru. Bohužel však nevlastní profesionální diagnostický přístroj, ale osobní váhy, které se dají koupit i na e-shopech obchodů za 4000-5000 Kč, a ty opravdu do odborného nutričního poradenství nepatří.

V naší poradně analýzu složení těla považujeme za velmi důležitou, jelikož jsou to vstupní data o každém klientovi a samozřejmě velmi důležité pro další postup. Zejména díky pravidelné analýze složení těla se můžeme dozvědět, zda cíle, které jsme si s daným klientem stanovily, se daří plnit, či je třeba něco změnit. A často lze z analýzy složení těla vyčíst mnohem více (od hladovění, nepravidelnost ve stravování, hypofunkci štítné žlázy, nevyváženost svalových skupin, otoky v těle atd…) . Avšak čím dál častěji se setkáváme, že k nám klienti chodí s výsledky z analýz složení těla na nejrůznějších váhách, kdy drží v ruce vytisknutý papír a v něm vypsané hodnoty. A zcela se rozchází s našimi výsledky naměřené v poradně. A teď čemu tedy věřit?!

Cílem článku je poukázat na rozdíl mezi osobní váhou s analýzou těla pro domácí použití a profesionálním analyzátorem těla. A rozdíl je opravdu veliký.

Rádi bychom, aby každý, kdo se rozhodne na analýzu složení ke (snad) specialistovi na výživu jít a zaplatit za ni, dokázal rozeznat, na čem se vlastně měří a jak mohou být výsledky ovlivněny. (Stačí, že je důležitý stejný čas měření, nebýt po cvičení, po jídle, ženy by neměly mít menstruaci. Už i tyto podmínky je někdy náročnější splnit.)

Na začátek si vysvětlíme princip analýzy složení těla:

Základem tělesné analýzy je tzv. bioelektrická impedanční analýza (BIA) – princip BIA je znám již od 40. let minulého století.

tukoměr

Tukoměr.

BIA je dnes uznávanou a snadno dosažitelnou neinvazní metodou, kdy slabý proud (50KHz) je veden tělem pomocí elektrod. Tato metoda využívá rozdílu v elektrické vodivosti kostí, orgánů a tělesného tuku (např. svalová tkáň má vyšší vodivost než tuková tkáň vzhledem k vysokému obsahu vody). Na základě odporu vodivosti a zadaných údajů jako je výška, věk, pohlaví, váha a tělesný typ se vypočítá procento tělesného tuku.

Dnes však už se můžeme s přístroji, které využívají nejnovější technologii DSM-BIA (přímo rozdělující více-frekvenční bioelektrická impedanční analýza). Podstatou DSM- BIA je to, že na rozdíl od předchozí technologie měří tělo ne jako „jeden válec“, ale rozděluje ho na pět měřených oddílů, což umožňuje mnohem přesnější výsledky měření bez dopočtů a širší využití přístroje u různých typů lidí (sportovců, obézních lidí, dětí..). Další rozdíl je ve frekvenci použitého elektrického proudu. Zatímco BIA používá proudu o jednotné frekvenci 50 kHz, DSM-BIA pracuje s více frekvenčním proudem. Díky tomu je možné změřit i takové parametry, jako je vnitrobuněčná (intracelulární)  a mimobuněčná voda (extracelulární), jelikož proudy o vyšší intenzitě, se kterými DSM-BIA též pracuje, umožňují proniknout i skrz buněčné membrány. A zjistit tak například otoky v těle. Ale také hodnotu vnitřního tuku v centimetrech čtverečních.

Zásadní rozdíly v analyzátorech složení těla

 • V prvé řadě je zde nejpatrnější rozdíl,  a to je vzhled. Profesionální analyzátor je stabilnější a bytelnější, oproti osobní váze.
  Tanita BC 601

  Osobní váha se segmentální analýzou.

  tanita

  Osobní váha se segmentální analýzou.

 

 • Další rozdíl je v kvalitě platformy = to, kam si stoupáme. Váha pro domácí použití je vyrobena pro občasné zatížení, což znamená, že se na něm měsíčně zváží maximálně 4 – 6-ti členná rodina. Ne, 50 a více různých klientů za měsíc. Profesionální analyzátory jsou připraveny na náročný provoz.  Jsou kalibrovány na 300 tis. měření, a tím je zajištěna přesnost výsledků, která je u nich daleko vyšší než u domácích vah.
Profesionální analyzátor je díky své konstrukci, nastavení a výrobě mnohem přesnější. Je jedno, zda jej postavíte na zátěžový koberec nebo tvrdou podlahu. Poradí si i s nerovnostmi, díky nastavitelným nožičkám a vodováze, a tím zaručuje i přesnost v měření. Osobní váha se nedá nijak nastavit a ve chvíli, kdy je na podlaze nerovnost nebo stojí na koberci, tak měření ani vážení není přesné a mohou se vyskytovat významné chyby.

přístroj Tanita BC 418 - profesionální analyzátor těla

Profesionální analyzátor složení těla.

inbody 230

Profesionální analyzátor složení těla.

 

 • Avšak jako nejdůležitější faktor je přesnost měření díky typu metody BIA . U diagnostických přístrojů není třeba využívat statistických odhadů a empirických výpočtů. Aneb věk a pohlaví výsledky neovlivňují. Není třeba zadávat žádný mód – atlet, dítě a jiné. Není přece možné, aby se výsledky změnily na základě toho, že se změní mód. Výsledky jsou v aktuální čas jen jedny.

 

 • Jak bylo popsáno již výše – zásadní je multifrekvenční měření – 2 a více (až 6 frekvencí). Problém s konvenční BIA při jednotlivé nízké frekvenci je ten, že se musí odhadnout množství vnitrobuněčné vody, protože nízká frekvence nedokáže projít přes plazmovou membránu a změřit vnitrobuněčnou vodu. Dvojvrstvá buněčná membrána rozděluje tělesné buňky na vnitrobuněčnou a mimobuněčnou vodu. Vnitrobuněčná a mimobuněčná voda je ve zdravém těle proporcionální. Nevyvážené rozdělení tekutiny v těle se ale vyskytuje u starších lidí, u lidí s obezitou nebo geriatrickými nemocemi. Mimobuněčná voda se měří nízkofrekvenčními proudy (pod 50 kHz) a vnitrobuněčná voda se měří vysokofrekvenčními proudy (nad 200 kHz).

 

 • Segmentální měření může být další rozdíl mezi osobními váhami a diagnostickými přístroji. Segmentální analýza je technologie, kde tělo představuje pět válců – čtyři končetiny a trup, a kde impedance těchto částí je měřena samostatně. Analýza segmentového složení těla poskytuje segmentové měření tělesné vody a beztukové tkáně. Dále, tato analýza je vysoce přesná, protože měřená hodnota konkrétní části těla neovlivňuje ostatní segmenty. Je tomu tak proto, že konvenčním analyzátorům složení těla chybí přesnost měření tělesného tuku, a také nemohou zjistit jaký je přesný tvar těla pacienta. To vyžaduje empirické vztahy pro nepřesně měřené hodnoty.profesionální diagnostický přístroj

 

 • Osmibodové dotykové elektrody – zvýšená přesnost a reprodukovatelnost pomocí pevných měřících míst proudu a napětí. Použití menšího počtu elektrod vede k menší osobní váhy s BIApřesnosti a vyžaduje použití vnějších proměnných, které analýzu umožní. Jak vidíte, proud u jiných konvenčních metod BIA necestuje celým tělem, a proto takovému měření chybí přesnost. Při použití menšího množství elektrod se tvoří méně přesné a méně reprodukovatelné výsledky. Tyto přístroje jsou citlivější na kolísání vody v těle a spoléhají se více na empirické údaje.

Ještě je nutné brát v potaz, že osobní váhy jsou na baterky. Tedy už i zde může docházet k nepřesnostem díky postupnému vybíjení se.

 

 • Další velmi důležitý rozdíl je v uschovávání výsledků. Profesionální analyzátor má program, kde každý klient má svou „kartu“ či složku, ve které se zaznamenávají všechny výsledky. Díky tomu získáváme výsledky, ke kterým se mohou kdykoliv vracet a sledovat svůj pokrok. Pro nutriční poradce to znamená zjednodušenou práci a hlavně můžou lehce vyhodnocovat, zda je vše v pořádku, případně provést úpravy v nastavování cílů a jejich sledování.

 

 • Jako poslední zmíníme kapacitu vážení profesionálních diagnostických přístrojů – ta je až 250 – 270 kg. Což u osobních vah bývá max. 120 – 150 kg a v běžné praxi nutričních poraden se setkáváme s lidmi, které právě tyto váhy již nezváží.

Na zamyšlení….

Řekněte sami, myslíte si, že je správné využívat osobní váhu s analýzou těla pro domácí použití v profesionálních službách, kde se pak opisují nějaké hodnoty na předem natisklý formulář nebo je lepší, když je analyzátor propojen s PC, kde si výsledky odnášíte na papíře, případně je dostanete do mailu v PDF podobě?

 

A jako poslední rýpnutí pro všechny výživové poradce – váhy Tanita BC 545 a Tanita BC 601 jsou již samotným výrobcem tedy společností Tanita označeny jako osobní váhy s analýzou těla určené pro domácí použití, a proto jsou pro využití v profesionálních provozech naprosto nevhodné.

Tip:

Video, které pěkně popisuje úskalí různých typů analýz a diagnostik. Aneb můžete odejít s jídelníčkem, který může být zcela nevhodný. Výchozí hodnoty jsou velmi důležité. Proto se zajímejte (a nejen o přístroj, ale také o to, kdo Vám radí)!

 

 

Zdroj informací:

 • zkušenosti z www.vyzivovaporadnabrno.cz :)
 • www.mencldiag.cz
 • www.biospace.cz
 • www.inbody.cz (obrázky)
 • www.youtube.cz (video)
 • www.mall.cz (obrázky)