Crossfit

Crossfit se snaží vytvořit co nejvíce „fit“ sportovce. Tím nejvíce fit sportovcem ale nebude ten, který je nejrychlejší, ani nejsilnější, ale právě ten, který bude dobrý ve všech jednotlivých aspektech. Takový sportovec je pak připraven na jakoukoliv výzvu, ať už se jedná o maraton nebo soutěž ve vzpírání. Ale crossfit rozhodně není určen pro všechny…

Ačkoliv je crossfit poměrně mladou sportovní disciplínou, stále více se dostává do povědomí nás všech. Jedná se o silový a kondiční trénink, který v sobě kombinuje prvky z různých sportů jako je gymnastika, vzpírání, veslování, silový trojboj a tréninky se švihadly, lany, medicinbaly a kettlebelly. Všechny tyto dílčí tréninkové metody se zaměřují jen na jeden konkrétní fyzický atribut (síla, rychlost, vytrvalost či ohebnost), crossfit se snaží díky kombinování těchto dílčích metod v rámci jednoho tréninku o celkový fyzický rozvoj, vytvořit tedy co nejvíce „fit“ sportovce. Tím nejvíce fit sportovcem tak nebude ten, který je nejrychlejší, ani nejsilnější, ale právě ten, který bude dobrý ve všech jednotlivých aspektech. Takový sportovec je pak připraven na jakoukoliv výzvu, ať už se jedná o maraton nebo soutěž ve vzpírání.

Jak koncept vzniknul

Crossfit je dnes dobře zajetou komerční značkou (oblečení, doplňky výživy…), ale vtipné je, že v podstatě vychází ze stejné myšlenky komplexní fyzické připravenosti, jakou šířil spolek Sokol v čele s Miroslavem Tyršem. S názvem a podobou crossfitu jako první přišel Američan a bývalý profesionální gymnasta Greg Glassman kolem roku 1970, první tělocvična pak byla otevřena v 90. letech. Již od 80. let se jako trenér snažil připravovat všestranné tréninkové programy pro své svěřence a jeho specialitou bylo nespecializovat se. Chybělo ale jakékoliv komerční využití. To pak přišlo v roce 2000, kdy si Glassman zaregistroval internetovou doménu crossfit.com a začal vydávat časopis Crossfit Journal. Postupně crossfit přecházel do podoby, jak jej známe dnes.

Změna, všestrannost, avšak i nevýhody

Typickým znakem je, že crossfit využívá neustálé změny, jakákoliv rutina chybí. Pro váš trénink je totiž lepší, když si budete myslet, že v crossfitu neexistuje tréninkový plán. Lidské tělo má totiž jednu důležitou vlastnost: velmi rychle a jednoduše si zvyká na pravidelnou dávku stejné zátěže, proto se taky ve všech ostatních sportech tréninky cyklují a plánují z dlouhodobého hlediska. V crossfitu nikdy nevíte, co vás čeká a efekt tréninku je tím pádem ještě umocněn. Intenzita cvičení je tak vysoká (často i do selhání), že většina cvičení trvá méně než 30 minut. Trénink pak nazýváme WOD = workout of the day (trénink dne). Před ním je ale třeba tělo dostat „do provozu“, protáhnout, zahřát, případně i vyzkoušet techniku. Po tréninku se naopak uklidnit a procvičit případně nějakou slabinu.

Nespornou výhodou je jeho všestranné zaměření, jak bylo popsáno výše. Dalším pozitivem je pestrost, protože mnoho fitness programů je monotónních. Stále dokola se opakují tytéž cviky prováděné určitou formou, což lidi poněkud nudí a odrazuje. Je vhodný téměř pro každého, protože po drobných úpravách může daný trénink absolvovat většina lidí. Tradiční izolované cviky z posilovny jsou nahrazeny funkčními pohyby, které člověk běžně v životě vykonává (nošení tašek, zvedání dětí, sedání a vstávání ze židle…)

Co naopak řadíme mezi nevýhody? Trénink do selhání je cesta k neúspěchu. Otázkou je, zda má vůbec nějaký přínos a zda je bezpečný. Další nevýhodou jsou častá zranění a přetěžování. Komunita okolo crossfitu je plná lidí, pro které je zranění běžnou součástí tréninkového procesu. Dalším argumentem proti crossfitu je právě typický trénink WOD, který byl popsán výše. Tvrdí se, že WOD je takové alibi pro neschopnost naplánovat skutečně cílený a správně systémový trénink, který nepovede k výsledkům, ale spíše ke zranění. Tedy přetížit někoho či šokovat tělo zas není takový problém a není na tom nic zázračného.

Crossfit rozhodně není tím nejlepším sportem pro širokou veřejnost. Mělo by se na něj stále nahlížet jako na sport extrémní či vrcholový výkon. Jedná se o výkon, kde rizika jsou vysoká a výhody bohužel nízké. Mnoho lidí proto crossfit opustilo a opouštět nadále bude. Vyberte si tedy sami, zda chcete klást důraz na výkon za každou cenu nebo chcete mít jako prioritu zdraví, pevné základy a postupnou progresi. Prolomte začarovaný kruh svého ega a komerce a raději vyrazte směrem postupných výsledků, trvalého zdraví a síly.

Komentáře

1 komentář
  1. Kate Witten

    • 27. 2. 2017 v 9:29

    Typickým znakem je, že crossfit využívá neustálé změny, jakákoliv rutina chybí.

    Super :-)