Diabetes mellitus I.typu

Jste zmatení, nedochází vám co sebou onemocnění diabetem přináší? Bude to boj, ale s vytrvalostí, trpělivostí, s trochou disciplíny, podpory blízkých, chutí do života a inzulinem, předem vyhraný.

Již v článku z 26.1. 2008 jste si mohli přečíst základní informace o příčinách vzniku jednotlivých druhů diabetu.

Dnes se zaměříme na diabetes mellitus I. typu (IDDM inzulin-dependentní diabetes mellitus), který vzniká při nedostatku inzulinu v těle způsobeném autoimunitním zánikem ß-buněk Langerhansových ostrůvků vytvářejících inzulin ve slinivce břišní, proto je u diabetiků I. typu nutná každodenní aplikace inzulinu, bez kterého by nepřežili. Ptáte se proč? Ve stručnosti vám objasním princip jeho působení a další obecné informace, které jsou vodítkem pro léčbu IDDM.

Inzulin

Inzulin je hormon důležitý především pro regulaci hladiny cukru v krvi (glykémie) a metabolismus sacharidů. Ovlivňuje však i metabolismu bílkovin, lipidů, působí anabolicky a tlumí odbourávání tuků (lipolýzu). Jeho vylučování stoupá po jídle jako odpověď na vzestup glukosy v krvi, tím umožňuje její vstup do buněk a její další využití (zisk energie, uložení do zásoby). Inzulin si tedy můžeme představit jako „klíč“ otvírající pomyslné „dveře“ do každé buňky, kterými do nich proudí cukr z krve. Vstup cukru do buněk má za následek pokles jeho hladiny v krvi na normální hladinu (normální glykemie během dne po jídle je 7,5 – 9,0 mmol/l) a přísun glukózy jako zdroj energie pro orgány a tkáně, které jsou na glukóze závislé (mozek, červené krvinky, dřeň nadledvinek). U osob, které nemají diabetes se glykémie po ránu nalačno pohybuje v rozmezí 3,0 – 5,0 mmol/l a celková denní produkce inzulinu je asi 20-40 jednotek.

Kdyby léčba inzulinem chyběla, mohl by se u pacientů s diabetem rozvinout závažný stav, který se nazývá ketoacidóza, která je způsobena vysokou hladinou cukru v krvi (hyperglykémie). Projevuje suchostí v ústech, pocitem žízně, častým močením, zápachem acetonu v dechu, postupným zhoršováním příznaků (zrychlené hluboké dýchání – Kussmaulovo dýchání, křeče v břiše, zvracení, zčervenání tváří) a může vyústit až do ztráty vědomí (diabetické kóma).

Při onemocnění diabetem je pro udržení hladiny cukru v krvi pod kontrolou nezbytné, abyste nahradili to, co váš organismus dříve dělal automaticky, tzn. dodání inzulinu tělu tak, aby hladina cukru v krvi kolísala co možná nejméně okolo normálu, viz výše. Injekce inzulinu budete potřebovat pravděpodobně i vícekrát za den, záleží na individuálních potřebách, konstituci těla, věku, závažnosti stavu, denním režimu (pohyb, množství a frekvence jídel, práce apod.) a způsobu terapie (injekce, inzulínová pumpa).

Měření glykemie (self-monitoring) je další nezbytnou součástí výborné kompenzace diabetu, která je důležitá ke snížení výskytu komplikací krátkodobých (hypoglykémie, hyperglykémie) a především těch dlouhodobých, které nás dlouhou dobu před jejich manifestací nebolí (postižení očí, ledvin, nervů, dolních končetin, srdeční onemocnění a vzestup krevního tlaku). Ke snížení rizika výskytu komplikací je doporučováno dosažení hladiny glykovaného hemoglobinu HbA1c na úrovni 6,5 %.

Nezbytná pravidelnost

Nedílnou součástí je rovněž zdravá a vyvážená strava ve spojení s pravidelným pohybem. Neobejdete se bez tří hlavních jídel denně doplněných o svačiny a druhou večeři, což není vůbec špatné. Další potěšující zprávou je, že diabetik může jíst úplně všechno. Tímto tvrzením popírám mýtus, že diabetici nesmějí jíst sladké. Musí si ovšem hlídat množství téměř všech přijímaných potravin, rozdělit si jejich konzumaci do celého dne, dle léčebného režimu a nesníst vše najednou. Což je někdy vysilující, ale ve spojení se silnou vůlí splnitelné!

A jelikož je opakování matka moudrosti, shrneme si nejdůležitější poznatky, které budou podstatou veškerého našeho snažení o co nejlepší kompenzaci:

  • self-monitoring
  • pravidelná a vyvážená strava
  • pravidelný pohyb

Mým cílem bylo uvést obecné informace a principy, ze kterých můžeme vycházet dál a začít se věnovat konkrétně i prakticky léčbě IDDM. Jelikož se jedná o léčbu komplexní, budu se snažit pomocí článků rozebrat jednotlivé části léčby podrobněji a zapojit své vlastní zkušenosti.

Prostřednictvím seriálu článků týkajících se diabetu vám nabízím především podporu a nezbytné informace nejen do začátku.

 

Zdroje:

  • http://www.lifescaneurope.com/cz/diabetes/monitor/
  • http://www.diabetesmellitus.cz/Website/content/default.aspx
  • Vokurka, M., Hugo, J. a kol. Velký lékařský slovník. Praha: v edici Jesenius vydal MAXDORF s.r.o. nakladatelství odborné literatury, 5. vydání, 2005, 1001 s.
  • Bartoš, V., Pelikánová, T. a kol. Praktická diabetologie. Praha: MAXDORF s.r.o., 1996, 376 s.