Funkční potraviny

Pojem funkční potraviny jste již možná někdy slyšeli, ale víte, co si pod těmito potravinami představit? Které potraviny tak opravdu můžeme nazývat a jaký vůbec mají vliv na náš organismus? Proč a jak často je máme konzumovat?

Primární rolí výživy je zajistit dostatek živin pro pokrytí nutričních požadavků každého jedince. Nejnovější vědecké výzkumy ukazují, že mnohé potraviny nebo jejich složky mají nad rámec prostého výživového účinku i příznivý fyziologický a psychologický efekt.

Co je to tedy funkční potravina?

Termínem funkční potravina označujeme potravinu, která kromě výživové hodnoty prokazatelně zlepšuje zdraví, tělesnou a duševní pohodu konzumenta. Musí tedy obsahovat složku, která cíleně pozitivním způsobem ovlivňuje jednu nebo více funkcí lidského organismu, a která má fyziologický nebo psychologický účinek nad rámec tradičního nutričního účinku.

Složkou nebo živinou, která bude činit potravinu funkční, může být nepostradatelná makro-živina se specifickým fyziologickým účinkem. Takovou živinou mohou být omega-3 nenasycené mastné kyseliny, rezistentní škrob, vláknina. Dále může být funkční složkou nepostradatelná mikro-živina, která bude konzumovaná ve větším množství, než je doporučováno. Těmito složkami mohou být také látky, které nejsou oficiálně nepostradatelné, jako například inulin. A v poslední řadě to může být složka bez nutriční hodnoty. Příkladem mohou být živé mikroorganismy nebo některé chemické sloučeniny rostlinných tkání.

Základní typy působení funkčních potravin:

 • posilování přirozených obranných mechanismů (imunity)
 • prevence proti nemocem
 • příznivé ovlivnění fyzického a duševního stavu
 • zpomalení procesu stárnutí

Je třeba připomenout, že funkční potraviny nejsou v žádném případě léky, nijak se neliší vzhledem, vůní ani chutí od normálních potravin a musí být vyrobeny jen z přirozeně se vyskytujících složek. Aby se projevil jejich účinek, měly by se konzumovat relativně dlouho a pravidelně.

Potraviny mohou být funkční přirozeně (ovoce, zelenina, jogurty). Jiné se mohou stát funkčními například zvýšením koncentrace přirozené složky, přidáním složky, která se v potravině běžně nevyskytuje, nahrazením složky s negativním vlivem na zdraví složkou s vlivem prokazatelně pozitivním, nebo zlepšením biologické využitelnosti.
Aby mohly být potraviny prohlášené za funkční, musí být jejich účinek nebo účinek v nich obsažených složek vědecky podložen a zdůvodněn.

Příklady funkčních potravin a jejich příznivé účinky:

 • Fermentovaná mléka a jogurty s probiotickými kulturami —> Zlepšení trávicích funkcí, avšak jejich pravidelná konzumace má mnohem větší dopad (více v článku https://www.viviente.cz/probiotika-a-prebiotika/ ).
 • Margaríny s přídavkem rostlinných sterolů —> Snižování hladiny cholesterolu a rizika srdečních onemocnění.
 • Omega-3 vejce —> Snížení rizika srdečních onemocnění.
 • Snídaňové cereálie s přídavkem kyseliny listové —> Snížení rizika narození dítěte s rozštěpem
 • Chléb, müsli tyčinky s přídavkem isoflavonů —> Snížení rizika rakoviny prsu a prostaty, onemocnění srdce a osteoporózy

 

V kombinaci se zdravým životním stylem, mohou funkční potraviny pozitivně přispět k udržení zdraví a psychické pohody.

 

Zdroje:

 • TOMASIK, P. J.; TOMASIK, P. Probiotics and prebiotics. Cereal Chemistry, 2003, roč. 80. č. 2, s. 113-117. ISS 0009-0352.
 • KOMPRDA, T.; Funkční potraviny, 2010
 • EUFIC, www.eufic.org