Fytosteroly (rostlinné steroly)

Toto slovíčko se na nás často hrne z reklam či z obalů různých výrobků. Ale víme, co to fytosteroly vůbec jsou? Kde se nachází? K čemu či pro koho jsou dobré a máme jim přikládat opravdu takovou důležitost?

Fytosteroly (rostlinné steroly) jsou látky ze skupiny cyklických triterpenů, které se nachází výhradně v rostlinách. Vyskytují se v zelenině, rostlinných olejích a ořeších, a jsou tedy běžnou součástí lidské výživy.

Důvodem, proč by nás mohly fytosteroly zajímat je jejich schopnost snižovat cholesterol, a to díky jejich strukturní podobnosti s ním. Fytosteroly s cholesterolem „ soutěží“ o vazebná místa v tenkém střevě, a tím znemožňují jeho vstřebávání do krevního oběhu. Díky těmto vlastnostem jsou fytosteroly komerčně izolovány z rostlinných olejů (sojového, řepkového, slunečnicového nebo kukuřičného) a přidávané do potravin pro jejich vědecky ověřené účinky.

Obohacováním těmito látkami se potraviny stávají tzv. funkčními potravinami, potravinami, které mají kromě výživové hodnoty příznivý účinek na zdraví konzumenta, na jeho fyzický či duševní stav. Konzumace takových potravin posiluje přirozené obranné mechanismy organismu, působí preventivně proti nemocem a zpomaluje procesy stárnutí.

Nejhojnějšími fytosteroly jsou sitosterol, campesterol a stigmasterol lišící se pouze v jejich chemické struktuře. Denní dávky, které jsou potřebné pro výše popsané účinky jsou 2 – 3 g/den. Podle některých studií 2 g sterolů denně snižují sérový LDL-cholesterol o 10 % (LDL = zlý cholesterol – High Density Lipoprotein).

Hlavními potravinami, které jsou obohacovány fytosteroly jsou:

1)  margaríny a výrobky s nízkým obsahem tuku (3-4 g fytosterolů na 30 g)
2)  jogurty (1,25 g na 125 ml)
3)  jogurtové nápoje (3-4 g na 100 ml)
4)  mléko (5 g na 1 l)

Nejznámějšími výrobci potravin či nápojů obohacených o fytosteroly jsou:

  • Danone (Danacol brand)
  • Nestlé (Nesvita brand)
  • Unilever (ProActiv brand)

Společnost Unilever zahájila prodej fytosteroly obohacených výrobků již v r. 1999 v USA (jako Promise active, formely Take Control) a v roce 2000 v EU (jako ProActive). V současné době jsou ProActive produkty (margariny, jogurty, mléka a mléčné nápoje) k dostání v řadě zemí EU, tedy i v České republice.

U nás je nejznámějším a dostupným produktem obohacený o fytosteroly Flora pro.activ (nízkotučný rostlinný tuk – 35 %, který obsahuje 2 – 2,5 g fytosterolů ve 30 g). Dříve se daly u nás sehnat i jogurty, mléka, ale bohužel se přestaly vyrábět. Důvodem byla zřejmě vyšší cena, která je způsobena nízkou výtěžností fytosterolů z rostlinných olejů.

Dále se předpokládá, že fytosteroly přítomné v rostlinných olejích (olej kukuřičných klíčků 968 mg/100 g, olej z pšeničných klíčků 553 mg/100 g a olivový olej 221 mg/100 g) mohou samy o sobě příznivě ovlivňovat snížení hladiny cholesterolu.

Kdy je vhodné se začít o konzumaci fytosterolů zajímat

Pokud jste člověk ohrožený vysokou hladinu cholesterolu (nadváha, obezita, genetická predispozice), tak rozhodně můžete fytosteroly brát jako velmi vhodný preventivní prostředek při snižování cholesterolu. A vyhnout se tak lékům. Avšak neplatí, že stačí zařadit pouze výrobky obohacené o fytosteroly do svého jídelníčku a vše bude v pořádku. Vždy je třeba komplexní změna životního stylu.

A dále platí, že vliv na snižování cholesterolu nemá nárazová konzumace výrobků obohacené o fytosteroly, ale dlouhodobá a pravidelná.

 

Literatura:

  • CANTRILL, R. Phytosterols, Phytostanols and their esters. Chemical and Technical assessment, 2008, p. 1-13.
  • SANCLEMENTE, T. et al. Naturally-occuring phytosterols in the usual diet influence cholesterol metabolism in healthy subjtects. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular diseases, 2011, p. 1-7.
  • OSTRÝ, V. RUPRICH, J. Fytosteroly v potravinách nového typu. (PNT). Státní zdravotní ústav, Brno: 2006. Dostupné na world wide web: .
  • Flora[online]. copyright 2008-2011 [cit. 2011-07-17]. Dostupné na World Wide Web: .
  • Eufic [online]. aktualizováno 2011-07-15 [cit. 2011-07-17]. Dostupné na World Wide Web:.