Hypoglykémie

Jak hypoglykemie, tak i hyperglykemie jsou stavy ohrožující život diabetiků a jsou akutní komplikací diabetu mellitu nejen I.typu, ale i typu II. Oba dva stavy mají zcela rozdílný průběh, projevy a řešení.

Co znamenají pojmy: hypoglykémie a hyperglykémie u diabetiků, jak tyto dva stavy rozpoznat, řešit a předcházet jim? Co všechno se může stát a proč musí diabetik řešit toto vychýlení kompenzace? Vysvětlení vám přinese 3. a 4. díl seriálu DM I.typu.

Hypoglykémie

Je stavem, kdy hladina glukózy v krvi (= glykémie) klesá pod hranicí normy (pod 3,5 mmol/l). Dostaví se obyčejně, pokud hladina glykémie klesne pod 3,3 mmol/l, nicméně hodnota glykémie, kdy diabetik pociťuje příznaky hypoglykemie je u každého diabetika individuální, závisí totiž na aktuální kompenzaci (v praxi to znamená, že diabetik zvyklý na vyšší glykemie, bude cítit příznaky hypoglykemie již při hodnotách na dolní hranici normy). Stejně tak je i prožívání hypoglykemie individuální. projevy jsou způsobeny nedostatečným zásobením orgánů cukrem a reakcí těla na tento stav.

Můžeme ji pociťovat jako únavu, špatnou náladu, hlad, pocení, bolest hlavy, třes rukou, bušení srdce či závrať. Těžká hypoglykémie může vyústit až do bezvědomí, které ohrožuje pacienta bezprostředně na životě, proto je důležité hypoglykémii předcházet nebo v případě již probíhající hypoglykémie ji co nejdříve a nejefektivněji léčit.

Co může být příčinou hypoglykémie?

 • příliš mnoho inzulínu
 • málo jídla
 • změna pohybového režimu (zvýšená fyzická zátěž)
 • nečekaná fyzická námaha
 • pobyt v extrémně teplém prostředí, kdy se zrychluje účinek inzulinu – na slunci, v sauně
 • požití alkoholu
 • užívání dalších léků snižujících hladinu cukru v krvi

Správné léčení hypoglykémie

Musím upozornit na to, že příznaky hypoglykemie nejsou pokaždé stejné. Někdy se vám může zdát, že se diabetik chová jako opilý, je veselý, všemu se směje, jindy je protivný, podrážděný a nervózní. Záleží na její závažnosti. Proto je důležité, stejně jako se naučit léčit hypoglykemii a předcházet ji, poučit i své okolí o tom, jak se u vás samotných snížena hodnota glukózy v krvi projevuje. Je-li to možné, zkontrolujte si vždy hladinu krevního cukru v krvi pomocí glukometru. Podle hodnot a stupně závažnosti hypoglykémie je potřeba zahájit léčbu. Protože proces přeměny sacharidů na glukózu v krvi trvá asi 15 min., změřte znovu glykémii po 15 min., v případě přetrvávající hypoglykemie pokračujte v léčbě.

Stupně závažnosti hypoglykémie a její řešení dle společnosti Novo Nordisk

Mírná hypoglykémie

 • příznaky: hlad, únava, slabost, porucha soustředěnosti, nervozita, pocení, bledost
 • hladina krevního cukru: 3 – 4 mmol/l
 • léčba: 10 – 20 g sacharidů ve formě pečiva, ovoce, čokolády

Vyskytne-li se mírná hypoglykemie před plánovanou dávkou jídla, stačí se běžně najíst.

Střední hypoglykémie

 • příznaky: v tomto případě jsou dány sníženou dodávkou cukru mozku a nervům a jsou ovlivněny obrannými mechanismy organismu – podrážděnost až agresivita, porucha jemné motoriky, zhoršená artikulace, bolesti hlavy, neostré vidění, zrychlený puls, bušení srdce
 • hladina krevního cukru: 2 – 3 mmol/l
 • léčba: 10 – 20 g sacharidů ve formě cukru, sirupu (2 – 4 kostky cukru)

Důležité je informovat někoho o vašich pocitech hypoglykémie pro případ zhoršení stavu, pokud příznaky hypoglykemie přetrvávají i po 10 -15 minutách vezměte si znovu cukr. Po té, co se budete cítit lépe, je doporučováno sníst 10 – 20 g sacharidů ve formě pečiva nebo ovoce.

Pokud se vyskytne střední hypoglykémie před plánovaným jídlem, stačí se po zmírnění příznaků najíst.

Těžká hypoglykémie

 • příznaky: výrazný nedostatek cukru v nervové tkání i v celém organismu způsobí neschopnost hodnotit příznaky, okolí si však všimne vašeho nepřiměřeného chování – spavost či agresivita, nepřiměřený pláč či smích, zmatenost a porucha koordinace připomínající opilost, ztráta vědomí, křeče
 • hladina krevního cukru: pod 2 mmol/l
 • léčba: závisí na pomoci druhé osoby

Podání 30 – 50 g sacharidů ve formě sladkých roztoků nebo sirupů ústy. Při poruše vědomí, nejste-li schopni přijímat potravu ústy, aplikuje druhá osoba glukagon a případně sladké tekutiny konečníkem. Nenastane-li po 10 min. zlepšení stavu, je třeba volat záchrannou pomoc, potřebujete podat glukózu přímo do žíly.

Zlepší-li se vám vědomí, okamžitě podejte další množství 20 – 30 g sacharidů ve formě sladkých tekutin – coly, sirupu, slazeného čaje, vody (4 – 6 kostek cukru). Cítíte-li se pak lépe, snězte 10 – 20 g sacharidů ve formě pečiva (rohlík nebo krajíc chleba).

V předešlém shrnutí o těžké hypoglykémii měl hlavní roli, v případě neschopnosti přijímat potravu ústy, glukagon. Glukagon je antagonistou inzulinu, tzn. že má opačný účinek než inzulin. Jde o hormon, který se uvolňuje v lidském těle, když je třeba zvýšit hladinu glukózy v krvi. V injekční formě zvyšuje hladinu krevního cukru na krátkou dobu, asi 10 min. po jeho aplikaci. Zlepší-li se vědomí nemocného, podáváme okamžitě cukr a jídlo, aby se zabránilo návratu hypoglykémie.

Glukagon je pro rychlé použití při hypoglykémii připraven v oranžové pohotovostní soupravě, kterou by měl každý diabetik nosit u sebe. Po promíchání a rozpuštění vysušeného glukagonu s vodou, která se vstříkne injekční jehlou do ampulky s glukagonem, aplikujeme obsah stříkačky do svalu, nejlépe na zevní stranu stehna, pokud nemocný zareaguje, podáváme ihned sladký nápoj.

V příštím díle se budu věnovat hyperglykémii, stavu, který je protipólem hypoglykémie a stejně jako hypoglykémie ohrožuje život diabetiků.

 

Zdroje:

 • edukační materiály pro diabetiky od společností Novo Nordisk a Abbot
 • Anděl, M.et al. Diabetes mellitus a další poruchy metabolismu. Praha: Galén, 2001. 210s.