L – Carnitin nejpopulárnější odbourávač tuků

Kdo by neslyšel o jednom z nejvíce populárních spalovačů tuků L-karnitinu? Avšak víte, jak funguje jeho mechanismus účinku a zda opravdu dokáže nějak pomoci či jeho užívání spíše funguje pro nás jako placebo?

Mnoho klientů v naší poradně trápí otázka ohledně účinnosti doplňků stravy. Respektive jejich využití při sportovní aktivitě. Určitě každý z nás hledá v nepřeberné paletě doplňky, které by urychlily naše snažení o dosažení krásné postavy. U někoho to může být úbytek tukové tkáně nebo naopak podpora růstu svalové hmoty. Podíváme se tedy podrobněji na doplněk stravy Carnitin, respektive jeho formu L – Carnitin. Jde o populární odbourávač tuků, který je na našem trhu velice oblíbený. Carnitin se řadí do kategorie thermogeneze – beta agonisté – odbourávače tuků.

Účinky podávání karnitinu

L-Carnitin (kyselina 3-hydroxy-4N-trimethylaminomáselná) je látka přirozeně se vyskytující v lidském organismu, která hraje klíčovou roli při metabolismu tuků. I když je L-Carnitin propagován jako odbourávač tuků, jeho účinnost nebyla žádnou studií prokázána, a tak potvrzena. Naopak spolehlivé vědecké studie ukazují, že suplementace Carnitinem je neúčelná. Carnitin je totiž v těle v zásobách a navíc je jeho syntéza velice rychlá při dodávce dvou aminokyselin lysinu a methioninu. Proto nedochází k jeho deficitu při transportu mastných kyselin ani při enormní tělesné zátěži. Pokud nedbáte na svoji stravu, nepomůže vám ani karnitin.

Prvním krokem při odbourávání tuků, by neměla být investice do doplňků stravy, ale hlavně zaměření se na jídelníček. Snížení množství přijatých tuků stravou, dostatek bílkovin a kvalitních sacharidů. Nedílnou součástí je i pohybová aktivita 2 – 3 týdně.

Jak to vlastně funguje?

Důvodem je, že při oxidativním způsobu získávání energie jsou jako zdroj energie využity sacharidy a tuky (volné mastné kyseliny). Hlavní úkolem Carnitinu je stimulovat transport mastných kyselin s dlouhým řetězcem přes vnitřní membránu mitochondrií. Dochází k tomu aktivací enzymu karnitin acyltransferáza. Enzym přenáší jednu skupinu tukových molekul ( tzv. mastnou acyl skupinu) k hydroxylové skupině carnitinové molekuly.Tím vzniká O-acyl karnitin ester, který pak prochází přes vnitřní membránu mitochondrií. Následuje zvýšení hladiny dalšího enzymu karnitin acyltransferáza, kdy následuje vznik ATP (adenozintrifosfát), který může být využitý jako zdroj energie.

Na základě tohoto popisu se tedy předpokládá, že bude-li vyšší příjem Carnitinu, budou se tak i rychleji odbourávat mastné kyseliny za tvorby energie a snížení tělesné váhy.

Carnitin je oblíbený také proto, že urychluje přísun kyslíku do buněk během náročné fyzické aktivity. Jak důležitou roli hraje Carnitin v organismu ukázaly studie u lidí, kteří trpí jeho genetickou poruchou. Tito lidé nedokážou využít tuk jako zdroj energie, mají slabé svaly a velmi špatně snášejí tréninkovou zátěž. Proto je u těchto lidí suplementace karnitinu velice důležitá.

Zdroje karnitinu

Carnitin můžeme nalézt v přirozené formě zejména v mase. Mezi nejbohatší zdroje patří hovězí a jehněčí maso. Naše tělo dokáže karnitin samo vytvořit (syntetizovat) ze dvou aminokyselin lysinu a methioninu. Karnitin existuje ve dvou základních formách L a D . Mechanismus účinku jednotlivých forem je ovšem odlišný, se schopností rušit jedna druhou. Naše tělo dokáže využít pouze L formu. D forma nemá v našem těle žádnou fyziologickou funkci a ve větších dávkách narušuje efektivitu L formy. Mnoho výrobců dřív kombinovalo ve svých produktech obě formy, což narušovalo jejich mechanizmus, a proto je důležité číst složení doplňků a těmto produktům se vyhnout.  Většina karnitinových doplňků jsou L formy s obsahem kolem 67% karnitinu. Zbytek tvoří pomocné látky, které by měly podpořit β-oxidaci mastných kyselin.Dávkování se může lišit podle druhu doplňku, ale vždy je důležité se držet rad výrobce. Vše by mělo být napsáno na zadní straně obalu. Většinou dávkujeme dvakrát denně ráno a večer nebo cca 20 – 30 min před fyzickým výkonem. Není vhodné užívat L – Carnitin jen tak bez fyzické aktivity.

Nejvyšší přípustná dávka carnitinu je 1000 mg/den.

Závěrem bych chtěl jenom říci, že propagace zázračných produktů a jejich úžasné účinky nemusí vždy vycházet z podložených studií. Někdy se jedná pouze o reklamní trik, za účelem zisku. Než začněte výživové doplňky používat, je dobré se o nich dozvědět více, nejen co uvádí výrobce. Mnohem důležitější je zaměřit se na své stravování a vyvážený příjem jednotlivých živin.

Literatura:

  • Maughan, R. J., Burke, L.M.Výživa ve sportu. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 311 s. ISBN 80 7262-318-4.
  • Susan M. Kleiner. Fitness výživa, 1.Vyd.Praha: Grada publishing a.s. ISBN 978-80-247-3253-4
  • Embleton P., Thorne G. Suplementy ve výživě.1.vyd.Pardubice:Východočeská tiskárna,1996. 357s. ISBN1-55210-010-3