O nás

Jsme absolventi nebo studenti bakalářského oboru Výživa člověka, který jsme vystudovali na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně pod hlavičkou Ústavu preventivního lékařství. V průběhu 6 semestrů prezenčního studia jsme získali komplexní znalosti o výživě komunitní i klinické, o dietologii, hygieně a toxikologii potravin, biochemii výživy, laboratorní analýze a chemii potravin i technologii jejich výroby. Pro komplexní pochopení metabolických dějů, které se odehrávají v lidském těle, jsme absolvovali i lékařskou chemii a biochemii spolu se studenty všeobecného lékařství a další zdravotnické předměty jako je farmakologie, epidemiologie, patologická fyziologie, mikrobiologie a další. S tím, jak teoretické znalosti převést do praxe, jsme byli seznámeni v průběhu pečlivé praktické výuky jak v nutričních poradnách, tak i na nemocničních odděleních.

Máme tedy komplexní znalosti o výživě člověka ze všech jejích stránek, přičemž naším hlavním ohniskem působení je preventivní péče na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví. A právě zdravá a vyvážená výživa je tou nejdůležitější složkou prevence i léčby všech civilizačních onemocnění i záruka zdravého a kvalitního života.

Rádi se s Vámi o naše vědomosti, názory a myšlenky podělíme na našem webu a budeme ještě raději, pokud získané informace využijete ve prospěch zlepšení zdraví a kvality svého života.

Tým Viviente.cz

Kam dál?