Orthorexie

Štítky:

Kam může vést zvýšený zájem o zdravou výživu? Jak se projevuje Orthorexie? Udělejte si test, zda nejste náhodou ohroženi…

Ačkoliv je tento web věnován zdraví a zdravé výživě, tak vše, co tu publikuji, nemá vést v žádném případě k přesvědčení, že se to musí dodržovat a jen za tohoto předpokladu bude člověk zdravý a štíhlý. Tuhle skutečnost je důležité zdůraznit! Jedná se o pouhé nápady, názory a tipy, které Vašemu zdraví mohou prospět a především vás pomohou ochránit před tolika hrozícími civilizačními chorobami. Ale to ovšem neznamená, že váš život bude plný strachu z toho, že tyto rady a doporučení porušíte. Naopak na vás je, abyste se to pokusili aplikovat do svého života. Abyste v tom viděli radost a ne utrpení. Tím chci říci, že žádný extrém není dobrý, a zároveň vás varovat před orthorexií, která je důsledkem toho, když se zdravá výživa a zdravé stravování „zvrtne“.

Orthorexie – když zdravé stravování přestává být zdravé

Poslední léta se do podvědomí dostaly termíny jako Anorexie nervosa a Bulimie, a to opravdu ve velmi velkém měřítku. Jistě za to může módní trend, který si vyžaduje v této době štíhlé až vychrtlé dívky. Jejich přesnou definici zná v dnešní době už většina z nás, a to bohužel i dívky v období dospívání, které už s nimi mají první zkušenosti. Ale vedle velmi nebezpečné anorexie a bulimie tu existuje stejně zákeřná, ale doposud méně známá orthorexie. Orthorexie nebyla zatím diagnostikována ani v MKN -10, ani v DSM-IV (= není uznána za nemoc), a z tohoto důvodu se domnívám, že o ní není moc informací ani studií. Bohužel se tento novější typ poruchy velice rozmáhá a dosahuje znepokojujících rozměrů.

Charakter poruchy:

Orthorexie je jednání, které se projevuje posedlostí po takovém stravování, které má zajistit dokonalé zdraví a v tomto důsledku i dlouhý život. Vyznačuje se extrémní péčí o své zdraví. Tomu se přizpůsobuje stravování, často dochází k přechodu k makrobiotice a k vegetariánství. Celý život se podřídí správné výživě, hledání informací týkajících se jídla, zdraví, a vše s tím spojené. Tito lidé se zaobírají problematikou zdravého stravování tak vehementně, že se jejich chování dá označit za přehnané až patologické.
Takové jednání může vést k přílišné fixaci na tento způsob života a postupně se takový přístup může stát u příslušného jedince dominantní. Vše je podřízeno tomu, aby nemohly být porušeny stravovací zásady. Může to vést až k zanedbávání svého okolí, bližních, práce, koníčků a zájmů.

Jak vzniká:

Stejně jako anorexie nervosa a často následující bulimie se tato porucha nejčastěji objevuje u lidí, u kterých je extrémně důležitý jejích vzhled (herečky, reprezentanti firem, podnikatelé apod.), ale i u lidí, kteří na sebe kladou velké nároky a snaží se být perfektní.

Ale orthorexie je z mého pohledu o něco zákeřnější, a to proto, že začíná nejprve velmi nevinně. V první řadě nejde o zhubnutí či vypadat skvěle. Jde o to, že na nás v dnešním světě apelují všichni lékaři a odborníci, že většina populace v rozvinutých zemích se stravuje nezdravě. Svědčí o tom nejen vysoká nemocnost obyvatel západního světa, ale především neustále se zvyšující počet obézních a diabetiků II.typu. Řada odborných společností investuje nemalé sumy peněz do osvěty v otázkách výživy, o správné stravě se píše ve stovkách populárních časopisů, hovoří v řadě televizních i rozhlasových pořadů. Přesto přibývá obézních, osob trpících intolerancí glukosy, diabetem, vysokým krevním tlakem a řadou dalších zdravotních poruch, jejichž základ spatřují odborníci v nesprávném jídelníčku. Většina běžné populace prostě informace o správné výživě „pouští jedním uchem dovnitř a druhým ven“. Dokud jsme zdraví, nějaké výtky o nevhodnosti nasycených tuků nebo nadměrné spotřeby energie jdou jaksi mimo nás. Jsou však mezi námi i lidé, na které výtky či doporučení lékařů a dietologů působí až nadměrně. A tak v dobrém úmyslu, že člověk chce pro sebe něco udělat a chce dlouho žít, si vypěstuje posedlost.

Zásadní rozdíl:

Orthorexie se od známějších stavů anorexie a bulimie liší tím, že se nesoustředí na kvantitativní aspekty stravy. „Orthorektici“ jsou posedlí otázkami kvalitativními – jaké látky jsou pro zdraví nezbytné, v jaké formě a v jakých poměrech je má organismus dostávat.

Časem problematika struktury stravy úplně ovládne myšlení postižených a začíná se negativně promítat do jejich psychického stavu. Například několik lžiček zmrzliny, zkonzumované při oslavě narozenin vlastního dítěte, úplně zkazí náladu orthorektičky. Oslavy a společenské události jsou pro postižené nepřiměřeným zdrojem stresu a obav z porušení přísného režimu zdravého stravování.

Orthorektik se od normálního člověka liší tím, že se plánování a příprava jídel stane dominantní složkou jeho života. Postižení se rigidním přístupem k výběru potravin snaží vytvořit pocit vnitřního bezpečí před nevypočitatelnými riziky každodenního života a navodit iluzi ochrany před onemocněním. Toto „kuchyňské náboženství“ směřuje ve svých důsledcích k makrobiotice, stravovací filosofii – obsahující množství pravidel, přikládajících nepřiměřený význam nedůležitým maličkostem procesu zpracování a přijímání potravin, a vytvářející falešný pocit, že pokud dokážeme zvládnout svůj přístup ke stravě, dokážeme regulovat i další prvky života.

Závěr aneb všeho s mírou:

V poslední době se řada publikací, včetně našich učebnic, snaží přimět lidi k vyšší zodpovědnosti za vlastní zdraví. Upozornění na problematiku orthorexie neznamená, že se neztotožňujeme s názory na nutnost zdravě se stravovat. Lidé ale mají často sklon k tomu, pohybovat se v extrémech. A zde je na místě říci, že vše má svoji hranici – měli bychom se stravovat zdravě, ale především uznávat motto pestrost nade vše a od každého trochu :-).

Odborníci sestavili stručný dotazník, na jehož základě je možné posoudit závažnost onemocnění u konkrétní osoby:

1. Strávíte denně více jak tři hodiny přemýšlením o zdravé stravě?

2. Záleží vám více na zdravotní hodnotě toho co jíte než na příjemném prožitku, který strava přináší?

3. Zjistili jste, že s rostoucí zdravotní kvalitou vaší stravy klesá souběžně kvalita vašeho života?

4. Jste na sebe v otázkách stravy stále přísnější?

5. Vyměnili jste prožitek, který vám přinášela strava, za dobrý pocit, že jíte správně?

6. Cítíte vyšší sebeúctu na základě dojmu, že jíte zdravě, a současně pohrdáte těmi, kteří jí nezdravě?

7. Izoluje vás sociálně váš způsob stravování?

8. Když se stravujete způsobem, který považujete za správný, přináší vám to uklidňující pocit sebekontroly?

9. Plánujete si svůj zítřejší jídelníček již dnes?

10. Když nedodržíte plánovanou dietu, dostaví se pocit viny nebo ztráty sebeúcty?

Pokud odpovíte na jednu nebo dvě z výše uvedených otázek kladně, dá se hovořit o mírném sklonu k „orthorexii“, neboli „posedlostí zdravým stravováním“. Stav je v takovém případě již tak vážný, že vede k progresivně se zhoršujícímu rigidnímu přístupu ke stravě, vylučujícímu klíčové skupiny potravin a živin. Kladná odpověď na 4 a více otázek znamená, že jste již značně ohrožení. Pokud odpovíte kladně nebo souhlasíte se všemi položenými otázkami, potřebujete nezbytně rychlou pomoc odborníka.

Informace čerpány z: www.psychoporadna.cz, www.fitnet.cz, www.vupp.cz

Štítky: