Úspěchy našich klientů v poradně za rok 2014 – 1. část

Ačkoliv víme, že lidé se dívají hlavně na vzhled, tak půjdeme proti tomuto proudu a místo fotek před a po, budeme ukazovat grafy s výsledky našich klientů. Kde neuvidíte jen nižší váhu, ale právě to nejdůležitější, co jen z fotky nepoznáte. A to poměry svalové a tukové tkáně, které nás informují o tom, nakolik byla redukce tuku úspěšná.

V první motivační dávce výsledků našich úspěšných klientů si ukážeme 3 rozdílné lidi různého věku a také s různými problémy a cíli.

1. Marta – 29 let

Za 15 měsíců – 20 kg tuku.

Současně nárůst 1 kg aktivní hmoty.

Úbytek o 14 % tuku v těle.

Marta je dokonalý příklad toho, že to jde, i když je člověk maximálně vytížený dvěma prácemi. A myslí si, že nemá na nic čas, ani žít zdravě. Všechno jde, jen to chce správné informace, naplánovat si to a jít si za svým cílem.

MARTA 16.8. 2013 - počáteční složení těla.

MARTA 16.8. 2013 – počáteční složení těla.


MARTA 12.11.2014 - prozatimní složení těla

MARTA 12.11.2014 – prozatímní složení těla, ne konečné složení těla.


MARTA - historie VNITŘNÍ TUK.

MARTA – historie VNITŘNÍ TUK.

2. Miloslav – 42 let

Za 5 měsíců – 15 kg tuku.

Současné odbourání svalové tkáně a vody o cca 3 kg. Důvodem zdravotní problémy a minimální pohybová aktivita, čímž dochází k rychlejšímu ubytku svalové hmoty i přes vhodný jídelníček.

Avšak stále úbytek o 8 % tuku v těle.

MILOSLAV 10.6.2014 - počáteční složení těla.

MILOSLAV 10.6.2014 – počáteční složení těla.


MILOSLAV 25.11. 2014 - prozatímní složení těla, určitě ne konečné.

MILOSLAV 25.11. 2014 – prozatímní složení těla, určitě ne konečné.


MILOSLAV - historie VNITŘNÍ TUK.

MILOSLAV – historie VNITŘNÍ TUK.

3. Zuzana – 16 let

Zde řešení nevyváženosti složení těla – nevhodný poměr mezi svalovou a tukovou tkání. Často vyplývající z hladovění či odbývání se v jídle, nepravidelnosti… .

Ačkoliv je hmotnost nízká, složení těla díky velmi nízké aktivní tkáni a celkový zdravotní stav může být velmi alarmující.

Metabolismus byl již v tak nízkém věku velmi snížený a hrozil by strach z jídla z důvodu strachu z přibrání.

Zde je ukázka, že štíhlost (nízká hmotnost) neznamená, že člověk žije zdravě. Naopak i Zuzka se přesvědčila, že důležité je jíst a ne nejíst.

I když vím, že v této situaci je psychická stránka a důvěra v terapeuta důležitější než kdy jindy.

Za 11 měsíců – 8 kg tuku.

A zejména narůst aktivní hmoty o 2 kg.

Celková změna – 13 % tuku v těle.

ZUZKA - 17.1.2014 - počáteční složení těla.

ZUZKA – 17.1.2014 – počáteční složení těla.


ZUZKA - 11.12.2014 - prozatimní složení těla, avšak svalová hmota musí ještě nahoru.

ZUZKA – 11.12.2014 – prozatimní složení těla, avšak svalová hmota musí ještě nahoru.


ZUZKA - historie VNITŘNÍ TUK.

ZUZKA – historie VNITŘNÍ TUK.

Pokud chcete mít také takové výsledky jako naši klienti v poradně a dívat se na své grafy, neváhejte a objednejte se k nám do výživové poradny VIVIENTE v Brně na Kounicove 41. www.vyzivovaporadnabrno.cz . Rádi se Vám budeme věnovat a krok za krokem společně dojdeme k Vašemu cíli.